Västerbottens Kabe klubb

Bild från en träff i Lycksele

Välkommen till Västerbottens KABE klubb!


  
Mål och syfte med klubben är att: Samla KABE-ägare till en gemensam klubb.
 
Arrangera träffar och gemensam verksamhet för klubbens medlemmar.

 Utbyta erfarenheter, samt ge tips och idéer.

Verka för att klubbens medlemmar får möjlighet till trivsamma och utvecklande träffar.

Utveckla gott samarbete med övriga KABE-klubbar samt för klubben övriga betydelsefulla kontakter.
 
En viktig förutsättning för klubben är att vi har ett gott och fruktbart samarbete med Caravan Center och KABE centralt.
 
Klubbens styrelse och medlemmar i alla sammanhang alltid uppträder på ett sådant sätt att positiva eftermälen blir följden och vilket ger klubben gott rykte.
 
Inträdesavgiften är 150:- första året, därefter 100:- / år och familj..

Bli medlem

Klubben hälsar alla Kabe ägare i Västerbotten och angränsande län välkommen som medlem!

Bor du/ni närmare någon annan Kabeklubb i Sverige rekommenderar vi att ni blir medlem i den klubben för att kunna deltaga i den klubbens aktiviteter. Självklart är ni välkomna i vår klubb oavsett avstånd.


Se sidan bli medlem om du inte redan är blivit det.

 
Medlems avgift för 2022 
är 100:- 

 betalas till bankgiro 5016-1777, märk insättning med namn, adress och mobilnummer.

Mottagare är KABE Traveller Club Västerbotten !
 
 

OBS!

Glöm inte namn på inbetalningen.


       Till er som är nya medlemmar glöm ej att anmäla er till vår Facebookgrupp 

och den hittar du här:  http://www.facebook.com/138761362