Styrelsen

Vårträffen 2020 inställd!


        Styrelsen för 2019/20 ser ut som följande: Ordförande:
     Anders Magnusson

070-603 18 41


kabeklubben@gmail.com


 Kassör:
 Helen Jacobsson


    

 

                     


Ledamot:

Yvonne Nilsson 

         070-2090408               

kabeklubben@gmail.com

 

  Ledamot: 
    Lotta Palmgren

            070-6911580                                   


    Mauritz Ångdal 

     070-572 99 47                   

                      

Suppleanter:
Tor-Erik Söreng

070-5434195 


Ingvar Palmgren

070-682 15 80 

    

Revisor : 
Tommy Nilsson

070-5787237

 Valberedning: